top of page

Programa: AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL, COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESE

Nº Expediente: IG253.2018.1.20

Titular: CTV, S.A.

PROGRAMA:

Axudas do IGAPE aos proxectos de investimento empresarial.

Título do proxecto:

Ampliación da actividade de produción audiovisual, para a integración e difusión de contidos

Descrición do proxecto:

Adquisición dun conxunto de bens de equipamento que permite aumentar as capacidades de produción coa introdución de elementos visuais impactantes integrados nos diversos sets mediante a creación de contidos específicos.

Mellora das prestacións obtida a través de procesos de upgrade, que permitirá elaborar contidos e deseñar novos proxectos con elementos visuais innovadores, así como a introdución de contidos de orixe diversa mediante o conxunto de novos equipamentos.

bottom of page