top of page

Pepe o
Inglés

Xénero: Comedia

Formato: 28 x 50’

Ano: 2006 - 2007

Público: Todos os públicos

“Pepe o Inglés” articúlase ó redor dos conflitos que xorden entre os seus protagonistas, Pepe e Pilar: dous veciños que se odian, pero que tamén se atraen, que son cultural e socialmente diferentes e que… están obrigados a convivir. A eles súmanse unha serie de personaxes con problemas cotiáns, perfectamente recoñecibles para o espectador e nos que se reflicten actitudes e arquetipos da sociedade na que viven.

bottom of page