top of page

Centro de
Formación

01 | AGOSTO | 2017

 

 

REF: ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITARIAMENTE ÁS PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (AFD 2017-2018)

CTV, S.A., como entidade acreditada de Formación Profesional para o Emprego dependente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, comezará a impartir no mes de setembro as seguintes accións formativas, dirixidas prioritariamente ás PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS (AFD 2017-2018),cofinanciadas pola Xunta de Galicia e pola Administración do Estado.

DENOMINACIÓN DAS ACCIÓNS FORMATIVAS:

AFD 100652 IMSD0108 ASISTENCIA Á REALIZACIÓN EN TELEVISIÓN (548 HORAS)

Programa Formativo | CP | FICHA CP | Programa

AFD 101963 IMSV0208 ASISTENCIA Á PRODUCIÓN EN TELEVISIÓN (528 HORAS)

Programa Formativo | CP | FICHA CP | Programa

AFD 102014 IMSV0308 CÁMARA DE CINE, VÍDEO E TELEVISIÓN (648 HORAS)

Programa Formativo | CP | FICHA CP | Programa

REQUISITOS DO ALUMNADO

Terán prioridade as persoas traballadoras desempregadas inscritas como demandantes no Servizo Público de Emprego de Galicia con data anterior á súa incorporación ao curso.

 

NIVEL ACADÉMICO: 

O requirido para o acceso aos novos Certificados de Profesionalidade de nivel 3.


DATA DE REALIZACIÓN DAS PROBAS DE SELECCIÓN

Setembro (pendente de confirmar).

LUGAR DE REALIZACIÓN DAS PROBAS DE SELECCIÓN:  

CTV, S.A. – Edificio Plató 1000 - Rúa Tras da Estivada, 9-11, Montouto – Teo (A Coruña).

 

DATA DE INICIO DAS ACCIÓNS FORMATIVAS:

Setembro 2017.

 

HORARIO:

09:00-14:00/15:00-21:00 (provisional).

O alumnado deberá realizar a solicitude na Oficina do Servizo Público de Emprego correspondente, facendo constar na mesma o número, código e denominación da acción formativa,  e a entidade impartidora.

Para máis información poden chamar ao teléfono 981 509 202.

INFORMACIÓN RELACIONADA:

bottom of page