top of page

¡Bien! Mensaje recibido

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Vimeo Icon
  • Google Places blanco Icono

PROTECIÓN DE DATOS

 

De conformidade co establecido no art. 5 da Lei Orgánica 15/1999 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, polo que se regula o dereito de información na recollida de datos, informámos dos seguintes extremos:

 

- Os datos de carácter persoal subministrados nesta e outras comunicacións mantidas con vostede serán obxecto de tratamento nos ficheiros de responsabilidade de CTV, s.a.

 

- A finalidade do tratamento é a de xestionar adecuadamente a prestación do servizo requerido. Asimismo estas informacións non serán cedidas a terceiros, salvo as cesións legais permitidas.

 

- Os datos solicitados a través desta e outras comunicacións son adecuados, pertinentes e non excesivos.

 

Informámonos da posibilidade de exercitar os correspondentes dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en conformidade co establecido na Lei 15/1999 ante CTV, s.a. como responsable do ficheiro. Os dereitos poden exercitarse comunicándoo a través do correo electrónico info@ctv.gal ou personándose na sede de CTV, s.a. sita en Rúa Tras da Estivada, 9-11. 15894 Teo (A Coruña).

bottom of page